תקרת הפקדה לקרן השתלמות וחיסכון פנסיוני בשנת 2018

הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי

הפקדה לקרן השתלמות אינה מוגבלת בתקרה (כן כן, עצמאי יכול להפקיד גם חצי מיליון ש"ח לקרן ההשתלמות), אך ההפקדה עבורה ניתן לקבל הטבות מס בהפקדה או פטור מס רווח הון במשיכה מוגבלת בתקרה.

תקרה לצורך הטבות מס בהפקדה:

הכנסה קובעת לקרן השתלמות -זאת ההכנסה המירבית ממנה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ולקבל בשל ההפקדה הטבת מס כעצמאי, בשנת 2018 תקרת השכר עבור ההפקדה לקרן השתלמות היא 261,000 ש"ח.
כלומר, הפקדה מעבר לשכר זה לא תזכה בטבת מס.

הסכום המירבי אותו ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות ולקבל עבורו הטבת מס הוא 11,745 ש"ח.

במידה והכנסה נמוכה מ 261 אלף שקלים, ניתן להפקיד 4.5% מהכנסה ולקבל על הפקדה זו הטבת מס.
במידה ותבחר להפקיד סכום גבוה יותר לא תקבל עבורו הטבת מס בהפקדה, אך הסכום אותו הפקדת יהיה פטור ממס רווחי הון עד לתקרה.
(כיום, כבר הפקדה של 4.5% מעניקה את מלא הטבות המס, אך במקרים רבים כדאי להפקיד יותר כדי לנצל גם את הפטור ממס רווח הון).

תקרה לצורך פטור ממס רווח הון:

במקרה שההכנסה נמוכה מ 261,000 ש"ח ומפקידים יותר מ- 11,745 שקלים לא נקבל על ההפקדה העודפת הטבת מס, אך במרבית המקרים כדאי לך להפקיד את תקרת ההפקדה המוטבת.

תקרת ההפקדה המוטבת היא התקרה אותה ניתן להפקיד לקרן השתלמות לצורך פטור ממס רווחי הון במועד המשיכה. בשנת 2018 תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות היא 18,240 ש"ח.

ניתן להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי כל סכום, אך במעמד ההפקדה נקבל הטבת מס רק על הפקדה של 4.5% מהשכר שלך ולא מעבר לתקרה. ובמעמד המשיכה הסכום יהיה פטור ממס רווחי הון רק במידה והוא היה נמוך מהתקרה המוטבת.

הפקדה פנסיונית לקופת גמל/קרן פנסיה במעמד עצמאי

העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
עצמאי יכול להפקיד לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16.5% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪).

סוג ההטבה    

הגדרה

שיעור ההטבה

שווי ההטבה

זיכוי
סעיף 45א לפקודת
מס הכנסה

הקטנת סכום המס אותו
ישלם החוסך למס הכנסה               

לכל היותר 5.5%
מתקרת ההכנסה המזכה
(₪208,800): ₪11,484

החזר מס של 35% מהסכום שהופקד לקופה בכפוף לתקרה

ניכוי
סעיף 47ב לפקודת
מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת
במס הכנסה וביטוח לאומי 

לכל היותר 11%
מתקרת ההכנסה המזכה
(₪208,800): ₪22,968

שווי ההטבה תלוי במדרגות
המס בה נמצא החוסך 

תקרת ההפקדה לעצמאי עבור ניצול מרבי של הטבות המס במסגרת קופות הגמל: ₪34,452

 

    תקרות הפקדה
לקרן פנסיה
תקרות הפקדה
לקרן השתלמות
הטבות מס הכנסה
(בשלב ההפקדה)
אחוז ההפקדה המירבי
המזכה בהטבה במס הכנסה
16.5% 4.5%
סכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בהטבות במס הכנסה
34,452 ₪ 11,745 ₪
הטבות מס רווח הון סכום הפקדה שנתי מירבי
המזכה בפטור ממס רווח הון
אין תקרה – פטור מלא
על כל ההפקדות לקרן הפנסיה
18,240 ₪

 

פנסיה חובה לעצמאים

לקריאה נוספת על חוק פנסיה חובה לעצמאים והסכומים המינימליים להפקדה על פי החוק.

עצמאי? אל תחכה לרגע האחרון, הפקד כעת ובפשטות לקופת גמל וקרן השתלמות