חיסכון לכל ילד – 7 דברים שחשוב לדעת (לפני שיהיה מאוחר מדי)

ברכות, המדינה החליטה להעניק מתנה חודשית לכל ילד בישראל – 2.79 מיליון זאטוטים בגדלים משתנים. החל מתחילת ינואר 2017 תפקיד המדינה 50 שקל לכל ילד במסגרת תוכנית שזכתה לשם הקליט "חיסכון לכל ילד". בסך הכל תפקיד המדינה כ-1.7 מיליארד שקל בשנה. וזו רק ההתחלה: הורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 שקל בחודש על חשבון קצבאות הילדים; לפיכך, סך החיסכון יכול להגיע ל-3.4 מיליארד שקל בשנה. בתוך עשור, מעריכים במשרד האוצר, סך החיסכון של ילדי ישראל יצטבר ל-20 מיליארד שקל.

אבל מה עושים עם החיסכון? איפה כדאי להפקיד את הכסף – ומה כדאי לדעת לפני שיהיה מאוחר מדי – והמדינה תחליט עבורכם? 7 נקודות חשובות במיוחד שחשוב להכיר:

למי שבוחר לחסוך באמצעות קופת גמל להשקעה, קיימים חמישה מסלולי השקעה שונים: מסלול בסיכון נמוך, מסלול בסיכון בינוני, מסלול בסיכון גבוה, מסלול השקעה לפי חוקי ההלכה ומסלול השקעה לפי חוקי השריעה.

למי שבוחר לחסוך באמצעות חיסכון בנקאי קיימים שלושה מסלולי השקעה: 1. ריבית קבועה לא צמודה – במסלול זה הריבית השנתית לתקופת החיסכון נקבעת מראש ולא משתנה במהלך כל התקופה; ריבית משתנה בהתאם לפריים – במסלול זה הריבית השנתית נקבעת כמרווח מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל+1.5%) ומשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים; ריבית קבועה צמודה למדד – במסלול זה הריבית השנתית קבועה ומוצמדת לשינויים במדד המחירים לצרכן.

האם אפשר לעבור בין המסלולים?

כאשר החיסכון הוא בקופת גמל להשקעה, ניתן לעבור בין המסלולים השונים מבלי שזה ייחשב אירוע מס. מי שיבחר לחסוך במסגרת חיסכון בנקאי, לא יוכל לשנות מסלול.

האם ניתן לעבור בין חיסכון בנקאי לקופת גמל?

לא. ברגע שהוחלט לא ניתן לשנות את הבחירה בין קופה לבנק.

מה עדיף חיסכון בנקאי או קופת גמל להשקעה?

במסגרת הבנק, מובטחת תשואה קבועה – נמוכה יחסית ובטוחה. לעומת זאת, בקופת הגמל כל בית השקעות יגדיר את מסלול ההשקעה לפי ראות עיניו. לפיכך, הבחירה תלויה במשך הזמן של החיסכון. בעיקרון כלל האצבע הוא שככל שמשך הזמן ארוך יותר, מומלץ להשקיע בנכסים מסוכנים יותר – כדי לקבל תשואה גבוהה יותר; דהיינו קופת גמל להשקעה.

מה קורה אם ההורה לא בוחר באיזה מסלול השקעה יופקדו הכספים או לא מעוניין להצטרף לתוכנית?

מי שלא יבחר לאיזו קופה להצטרף – המדינה תפקיד עבורו לכל ילד באופן אוטומטי. לילד עד גיל 15, הכספים יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול סולידי; הקופה הנבחרת תיבחר בהגרלה. כאשר מדובר בילד בן 15 ומעלה, הכספים יועברו לבנק שבו נמצא חשבון העו"ש שאליו מועברת קצבת הילדים החודשית.

האם אפשר לפדות את החיסכון לפני גיל 18?

בעיקרון לא, למעט במקרה טרגי שבו הילד מת או נתון במצב רפואי שעלול לסכן את חייו (כל זאת על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי). במקרים אלה, סכום המענק בסך 500 שקל שהילד היה אמור לקבל בגיל 18, ישולם בעת המשיכה – והפקדת הכספים החודשית של ביטוח לאומי לחיסכון תימשך עד גיל 18.

איך אני יכול לדעת איזו קופה תנוהל יותר טוב?

בחירת הקופה היא עניין מורכב. מאחר שהקופות עדיין לא פועלות דה-פקטו, כל שנותר הוא לבחון את אופן הניהול של בית ההשקעות שבמסגרתו הן עתידות לפעול – ולקוות כי בית ההשקעות ימשיך לנהל את הקופה באותם הסטנדרטים שבהם נוהלו קופות אחרות שלו. לשם כך מומלץ לבחון את תשואת קופות הגמל שבניהול בית ההשקעות הנבחר. לעומת זאת, בפיקדון בבנק אין ניהול, אלא תשואה קבועה – נמוכה יחסית ובטוחה.

מה ההבדל שיכול להתקבל בין התשואה המתקבלת בין המסלולים?

להלן טבלה שמעריכה את התשואות שעשויות להתקבל במסלולים השונים. הנחות התשואה נמצאות בשורה התחתונה של כל מסלול. החיסכון בבנק דומה למסלול סולידי.

מה ההבדל בדמי הניהול בין האופציות השונות?

המדינה נושאת בדמי הניהול, כך שהשאלה הזאת אינה רלוונטית במקרה הזה. אחרי גיל 21 ישולמו דמי ניהול בגובה אחיד של 0.23% במסלולים השונים של הקופות להשקעה.

באיזה גיל חייבים לפדות את הקופה?

ראשית, לא חייבים לפדות. עם זאת, תחנת היציאה הראשונה היא בגיל 18 באישור ההורה – ואז משלמים מס רווח הון; החל מגיל 21 ניתן למשוך את הכסף ללא אישור ההורים. מאחר שזו קופת גמל להשקעה, ניתן לפדות בכל שלב – מעל גיל 18 – תוך תשלום מס רווח הון; מי שיתמיד עד גיל פרישה יוכל לפדות את הקופה פטורה ממס. כל שנדרש הוא להגיש לקופת הגמל/לבנק טופס בקשה למשיכת כספים – הטופס מוצג באתר האינטרנט של גופי ההשקעות השונים.

האם אפשר להפקיד יותר מ-50 שקל?

כן. הורה שיבחר בכך יוכל להגדיל את סכום ההפקדה של המדינה ב-50 שקל נוספים, כלומר 100 שקל בסך הכל; סכום זה יקוזז מקצבת הילדים באופן אוטומטי. בכל נקודת זמן יוכל ההורה לבטל את ההפקדה על ידי הוראה באתר של ביטוח לאומי.

האם כל הורה יכול לפתוח קופה או רק הורה אחד?

כל ילד זכאי לקופה אחת – ולא מעבר לכך. מי שמחליט יהיה זה שמקבל את קצבת הילדים, והוא זה שיעשה את הבחירות עבור הילד.

מה התהליך בפועל ומה לוחות הזמנים?

הורה שקיבל מכתב יצטרך, כאמור, לבחור היכן יופקדו הכספים – בקופת גמל או בבנק, עד סוף חודש מאי 2017. הבחירה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח לאומי או באמצעות מילוי טופס ייעודי שאותו ניתן להוריד באתר ביטוח לאומי ולשלוח בפקס או בדואר.

אם אין לי אינטרנט?

מי שאין לו יכול לפנות למוקד טלפוני ייעודי 2637*.

האם הפדיון פטור ממס?

תלוי באיזה שלב של החיסכון בוצע הפידיון. מי שחסך בקופת גמל להשקעה יוכל לפדות עד גיל פרישה בתשלום מס רווח הון (25%); מי שהגיע לגיל פרישה ייהנה מפטור ממס. במקרה של חיסכון בנקאי, בעת פדיון ישולם מס רווח הון – גם אחרי גיל פרישה.

מה קורה אם משבר בסגנון נפילת השווקים ב-2008 מתרחש בעת פדיון הקופה?

בעיקרון בתקופות משבר לא מומלץ לפדות כספים, שכן בכך מממשים את ההפסד שנגרם בקופה. עם זאת, מי שנמצא בחיסכון בנקאי לא יינזק במקרה כזה מכיוון שהוא אינו חשוף להשקעה בשוק ההון ומבטיח תשואה קבועה.

מה עושים עם ילדים בגילאים שונים – נניח ילד בן 16?

חיסכון זה יכול לשמש כבסיס טוב לחיסכון לטווח ארוך – ולכן רלוונטי בכל גיל.

האם מי שמאחר בפתיחת החיסכון יאבד משהו מהכסף?

לא. ניתן לקבל את ההפקדות עד לתאריך 1 ביוני 2017 רטרואקטיבית. לאחר תאריך זה הכסף יופקד במסלולי ברירת המחדל. בנוסף הורה שרוצה להכפיל את הסכום, אנחנו בביטוח הלאומי מוכנים לשמור לו על הסכום עד לקבלת ההחלטה אך לא יאוחר מ-1 ביוני 2017.

איפה אפשר לעקוב אחר החיסכון?

ביצועי הקופה יופיעו באתר משרד האוצר ובאתרים של גופי החיסכון. ביצועי החיסכון הבנקאי יופיעו במסגרת חשבון הבנק. בנוסף יישלחו דיווחים תקופתיים בדואר.

להורים המעוניינים לחסכון לעתיד הילד, יכולים להפקיד גם מעבר ל- 100 ש"ח, באמצעות קופת גמל להשקעה.
לחצו כאן לפרטים נוספים והצטרפות.

נניח שאתם רצים למרחקים ארוכים ומעוניינים לחסוך עבורו/ה הון לרכישת השכלה גבוהה.

נניח שאתם רצים למרחקים ארוכים ומעוניינים לחסוך עבורו/ה הון ראשוני עבור דירה.

לקבלת פרטים נוספים על הגדלת החיסכון לילדך

לקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, השאירו פרטים ומומחי תכנון פיננסי ישמחו לעמוד לרשותכם,
יעזרו לכם בקבלת החלטות ויסייעו לכם להגדיל את כספי החיסכון של ילדכם (ללימודים, דירה וכד')