מה עשה החיסכון שלך בחודש יולי?

אחרי חודש יוני, שהיה החודש הראשון (ונקווה שגם האחרון) שנצבע בצבע האדום, חודש יולי החזיר את הצבע הירוק לשווקים.

חודש יולי התאפיין בעליות חדות יחסית, במרבית אפיקי ההשקעה: בארץ ובחו"ל, במניות ובאגרות החוב בארץ.

אם צריך לחזק את העליות בשווקים באירופה ובארה"ב, הגיעה גם התחזקותם של המטבעות, הדולר (1.77%) והאירו (4.73%), אל מול השקל.

תשואות אגרות החוב של ארה"ב ל- 10 שנים נשארו ללא שינוי מהותי.

הריבית בישראל נותרה ללא שינוי, ברמה של 0.1% בלבד.

מה עשו קרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל שלי?

על פי הערכת הנכסים של קופות הגמל הגדולות, התשואה הממוצעת בחודש יולי צפויה להיות כ- 1%, כאשר סטיית התקן בין הקופות המובילות לחלשות צפוי לנוע בין 0.7% ל- 1.4%.

קופות הגמל של אלטשולר-שחם צפויות להוביל גם החודש את התשואות עם תשואה צפויה של כ- 1.3%-1.4% (ופער של 2% מהענף, מתחילת השנה). כנראה שהשביתה בחברת 'כלל' עזרה וגם היא צפויה להשיא תשואה דומה לעמיתיה בחודש יולי.
קופות מנורה מבטחים ומיטב-דש צפויות להציג תשואה של 1.1%-1.2%.
מגדל והראל מצליחות להשיג את הממוצע עם תשואה צפויה של 1%-1.1%.
חברת הגמל הגדולה בישראל, פסגות, צפויה להציג את התשואה המממוצעת ביולי, כ- 1%.
קופות הגמל של ילין לפידות, המגייסת הגדולה בשנת 2017, צפויה להציג, שוב, תשואה מתחת לממוצע, כ- 0.8%-0.9%. קופות הגמל של הפניקס צפויות להציג תשואה דומה בחודש יולי.
קופת גמל קטנה יותר, של בית ההשקעות 'אנליסט', צפויה להציג תשואה גבוהה יחסית, לאור החשיפה הגבוהה למניות בקופותיה הכלליות.

איזה מסלול השקעה השיג את התשואה הגבוהה ביותר?

קופות הגמל במסלולים המניתיים, עם חשיפה לחו"ל השיגו את התשואה הגבוהה ביותר.
העליות החדות בחודש יולי בשווקים בחו"ל, לצד העליה בשער הדולר ובשער האירו, הקפיצו את הקופות במסלולי חו"ל עד 5% תשואה בחודש אחד! (כאשר מחצית מהתרומה לתשואה נזקפת לשינוי שער מט"ח).

מסלולים המשקיעים רק בחו"ל בלבד ניתן למצוא במרבית חברות הניהול (חברות הביטוח ובתי ההשקעות).
בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וההשתלמות ה'כלליות', בהן רובנו נמצאים, החשיפה לחו"ל מגיעה לכ- 30% בממוצע.

 

הכותב הינו בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני. המדדים ו/או הנכסים הפיננסים והפנסיוניים הנזכרים בפוסט זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בפוסט זו משום שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני או תחליף לשיווק השקעות ו/או פנסיוני המתחשב בצרכיו האישיים והמיוחדים של כל משקיע וחוסך. הפוסט אינו מהווה תחליף לייעוץ מס ואין בו תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.
פוסט זה מתבסס על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני הכותב כאמינים. האמור בפוסט זה משקף את חוות דעתי במועד פרסום הפוסט. הכותב לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהסתמכות על פוסט זה, וכן אינו מתחייב כי התבססות על המידע המופיע בפוסט זה עשוי להניב רווחים.
הפרסום אינו מהווה הצעה לרכישת ני"ע/יחידות בקרן/תעודת סל/חיסכון פנסיוני/חיסכון פיננסי.