צברתם או קרובים לצבור 35 שנות ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות שבהסדר?

בחודש האחרון פגשתי מספר אנשים שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה בישראל, אך כבר הספיקו לצבור 35 שנות הפקדה באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וצברו 70% זכויות (או שיגיעו במהלך השנה הקרובה).

בואו נעצור רגע ולא נבלבל: מי שצעיר יחסית ומפקיד בקרן פנסיה חדשה (צוברת) -הפוסט הבא פחות נוגע אליכם, אבל סביר מאד שנוגע להורים שלכם. אין קשר בזכויות ובתנאים לקרנות הפנסיה שנפתחו משנת 1995.

מנגד, אם אתם לקראת גיל הפרישה ומפקידים באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וצברתם (או קרובים לצבור) 35 שנות וותק, הפוסט הבא יכול להיות מאד חשוב עבורכם!

איך תחושב הפנסיה שלכם בגיל הפרישה? ומה היא מבטיחה לכם?

שנים על שנים של חסכון = סכומי כסף לא קטנים עד יום פרישתכם. אומנם גובה החיסכון ואחוז הותק בקרן מופיעים בדוח רבעוני/שנתי אבל לרובכם כבר ידוע שסכום החיסכון לא באמת מעיד על גובה הקצבה שתזכו לקבל ביום פרישתכם לפנסיה.

זה גם לא סוד שאופן חישוב הפנסיה לא פשוט בכלל. אתם מוצאים את עצמכם בפגישות נשנות וחוזרות עם סוכני ביטוח/משווקים פנסיוניים אבל בקרן הפנסיה הוותיקה, "סטופ", לא נוגעים בין אם הם מבינים או לא.

אופן חישוב הקצבה החודשית מורכב, מסורבל ולא ברור באמת לרוב החוסכים והעמלים במלאכה. אם כך, בקצרה לצורך הפוסט, ממה מושפע גובה הקצבה?

בקרנות הפנסיה הוותיקות הצבירה המירבית של זכויות היא אכן 70%. כלומר, על פי צבירה של 2% לשנה למשך 35 שנים אכן מגיעים לצבירה של 70%. השאלה הנשאלת 70% ממה?

ה"מה" הוא "השכר הקובע" – על פי ההגדרה של תקנוני קרנות הפנסיה שקובעים על פי איזה שכר תחושב הפנסיה. ברור לגמרי ש-70% מ-22,000 ש"ח אינם זהים ל-70% מ-13,200 ש"ח.

על מנת שלא לסבך את הנושא יתר על המידה אציין שקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר (כמו מבטחים, מקפת, קג"מ, חלקאים, פועלי בניין ועוד) מחשבות באופן שונה את השכר הקובע לפי אחת משתי שיטות – "שיטת הממוצעים" או "שיטת שלוש השנים האחרונות", כך שבעת החישוב חייבים לקחת זאת בחשבון.

לדוגמה, בקרן "מבטחים הוותיקה" השכר הקובע מחושב לפי "שיטת שלוש השנים האחרונות" ואילו בקג"מ ומקפת השכר הקובע מחושב לפי "שיטת הממוצעים". בפוסט זה לא ניכנס לאופן שיטת החישוב.

אופן חישוב הקצבה החודשית מורכב ולא ברור באמת לרוב החוסכים והעמלים במלאכה. אם כך ממה מושפע גובה הקצבה? לפניכם מס' פרמטרים:

 1. השכר הנוכחי והצפוי
 2. השכר הממוצע במשק הנוכחי והצפוי
 3. 420 חודשי השכר הטובים ביותר שיובאו בחשבון בכל אחד מהמועדים
 4. הגיל
 5. שיעור הצבירה השנתית למי שעבר את גיל הפרישה החוקי וטרם צבר 35 שנים או החזר הפקדות למי שצבר מעבר ל-70%
 6. שיטת חישוב השכר הקובע בקרן הפנסיה (ממוצעים או 3 שנים)

כל אלה יקבעו לבסוף את גובה "השכר הקובע לפנסיה", המהווה פרמטר מרכזי שממנו נגזרת הקצבה שלכם. כל חוסך קצבתו מושפעת באופן שונה מהאחר וזאת לאור השוני בפרמטרים שהוצגו למעלה.

לאחר צבירת חסכון של 35 שנות  ותק בקרן, נוסחת החישוב שתקבע את הקצבה מושפעת בשנית ותגרור אחריה את שיפור גובה הקצבה, ללא שינוי או הרעה שתתברר כזניחה כל עת שנבחן את התועלת מול ההשקעה לאחר המשך הפקדות שוטפות שלכם ושל המעסיק.

נכון כי לאחר צבירת 35 שנות ותק בקרן, נהנה החוסך ממענקים חד פעמיים (מאוד מפתה). מנגד, הצטרפות למוצרים פנסיוניים שונים או המשך הפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה בה אתם מבוטחים, מטרתה לאמוד את כדאיות המשך ההפקדות היום מול התועלת שתשיגו מחר – הגדלת הקצבה.
ע"פ תקנון קרנות הפנסיה הוותיקות, המשך חסכון העולה על 35 שנה (420 חודשים), יעניק מלבד מענק חד פעמי גם שיפור יחס הממוצעים המשפיע באופן ישיר על גובה "השכר הקובע" המשפיע על גובה קצבתכם.

אם כך, נשאלת השאלה שוב, האם שיפור יחסי הממוצעים אכן משמעותי במידה ותמשיכו להפקיד כספים רבים לאורך השנים הבאות, עד גיל הפרישה?

הימנעות מבדיקה ובחינת המשך החברות לאחר צבירת 35 שנות ותק, לעיתים יתגלו בדיעבד כאחד הנזקים הפיננסיים הגדולים שיכולתם לגרום לעצמכם במו ידיכם!

מה האפשרויות העומדות בפני?

אפשרות ראשונה: להישאר במצב הקיים

 • על הפקדות מעבר ל- 70% זכויות בקרן, נקבל מענק חד פעמי (חייב במס) בעת הפרישה: מענק שנים עודפות (סכום חד-פעמי ) המבוסס על מכפלת כל אלה: 6.25% מכל אחד מחודשי הביטוח העודף שצברתם כפול "השכר הקובע".
  **יש לזכור שמפקידים לקרן כל חודש 20.5% מהשכר (העובד+המעסיק), כך שמדובר על 'מענק בחסר'**
 • חישוב ממוצע יחסי השכר לפי 420 יחסי השכר הרעיוניים הגבוהים ביותר שלכם בקרן מה שעלול לשפר את "השכר הקובע לפנסיה" מה שמשפיע בסוף על גובה הקצבה באופן ישיר.
  **אחד הסעיפים הכי חשובים. סעיף זה יכול להגדיל משמעותית את הפנסיה שלכם (וזו המטרה, שכן הפנסיה תשולם מידי חודש לאורך עשרות שנים). לדוגמה: פגשתי עמית בקרן, מהנדס בתעשייה אווירית עם שכר גבוה, אך לאחר בדיקה, הזכויות החלו כשעבד ב'דן' כעבודה זמנית לפני הצבא (בשכר נמוך כמובן) ועבודות נוספות כסטונדנט. במקרה זה, הפקדותיו כמהנדס כיום, יגדילו את ה'שכר הקובע' ואת הפנסיה שיקבל**
 • למי שכבר עבר את גיל הפרישה הרשמי בקרן, יקבל החזר מלא של ההפקדות (חלק המעסיק וחלק העובד) במקרה שנצברו מעבר ל-35 שנים.

אפשרות שניה: הפסקת התשלומים והמשך תשלומים למוצר פנסיוני אחר (קופת גמל)

 • העמית והמעסיק מפקידים מידי חודש 20.5% מהשכר (בדיוק כמו שהופקדו בקרן הפנסיה) ובמקרה זה 100% מכל ההפקדה הולך ישירות לחיסכון טהור לטובת העובד בקופת הגמל. העמית יזכה לכספים בקופה על שמו, בתוספת תשואה ובניכוי דמי הניהול.
  יש לזכור כי התגמולי עובד ומעביד מופקדים לקצבה בלבד (תיקון 3), אך במקרים רבים ניתן להוון סכום זה בעת הפרישה (בפגישה בפטור על הפנסיה) או להשאיר כספים אלו למוטבים, פטורים ממס. כספי הפיצויים המופקדים ניתן למשיכה /קצבה בעת סיום העבודה, בהתאם לתקנות.
  **פיננסית, מקבלים באופציה זו 20.5% מהשכר לעומת 6.25% באפשרות הקודמת, אך יש לזכור כי המשך הפקדות לקרן הפנסיה, תוכל להגדיל את השכר הקובע שלכם בקרן (אחד הפרמטרים החשובים בשיקול)**
 • בהפקדה לקופת גמל, אין כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. יש לקחת שיקול זה בנוסף, למקרה חו"ח של א.כ.ע. עד גיל הפרישה (ניתן במקרים בהם הבריאות תקינה, לרכוש פוליסה בנפרד, אך בעלות גבוהה יחסית).

אפשרות שלישית: הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה והתחלת קבלת הקצבה ממנה

בהנחה שעברתם את גיל 60 ניתן להמשיך לעבוד ולקבל שכר, לקבל קצבה מהקרן הותיקה ובמקביל להמשיך ולבצע הפקדות לתכנית פנסיונית אחרת בהתאם לאפשרות השנייה (יש לבדוק כדאיות גם מבחינת מס הכנסה).

אז מה כדאי לי לעשות?

נתחיל עם התשובה: "אין תשובה רוחבית נכונה"!

לאחר צבירת חסכון של 35 שנות ותק בקרן, נוסחת החישוב שתקבע את הקצבה מושפעת בשנית ותגרור אחריה את שיפור גובה הקצבה, ללא שינוי או הרעה שתתברר כזניחה כל עת שנבחן את התועלת מול ההשקעה לאחר המשך הפקדות שוטפות שלכם ושל המעסיק.

נכון כי לאחר צבירת 35 שנות ותק בקרן, נהנה החוסך ממענקים חד פעמיים (מאוד מפתה). מנגד, הצטרפות למוצרים פנסיוניים שונים או המשך הפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה בה אתם מבוטחים, מטרתה לאמוד את כדאיות המשך ההפקדות היום מול התועלת שתשיגו מחר – הגדלת הקצבה.

ע"פ תקנון קרנות הפנסיה הוותיקות, המשך חסכון העולה על 35 שנה (420 חודשים), יעניק מלבד מענק חד פעמי גם שיפור יחס הממוצעים המשפיע באופן ישיר על גובה "השכר הקובע" המשפיע על גובה קצבתכם.

אם כך, נשאלת השאלה שוב, האם שיפור יחסי הממוצעים אכן משמעותי במידה ותמשיכו להפקיד כספים רבים לאורך השנים הבאות, עד גיל הפרישה?

כאן זה יותר מעוד הצהרה משפטית וחישובי מספרים, אלה באמת השיקולים השונים מאדם לאדם.
הבדיקה מתחילה בנתונים וצרכים אישיים, לצד חישובים מתמטיים, היוונים ואקטואריה: 

 • מבחינה פיננסית: האם עבד והפקיד 35 שנים כמהנדס בשכר גבוה, או שחלק מהשכר ממעסיקים בגילאים צעירים יותר עם שכר נמוך משמעותית? האם המשך הפקדות יגדיל את השכר הקובע בקרן? ואם כן, בכמה? האם בהיוון הפנסיות הצפויות יחד עם המענק שנים עודפות יהיה גבוה משמעותית מהיוון הפנסיות הצפויות עם הסכום בקופת הגמל? האם כדאי לפגוע בפטור ממס על הפנסיה בהיוון כספים? ושיקולי מיסוי בפרישה (מענק שנים עודפות נכנס כחלק מחישוב הפיצויים בעת הפרישה)…
 • מבחינה אישית: האם הפנסיה הצפויה מספיקה לעמית בגיל הפרישה, צרכיו האישיים ורמת מחייתו? האם העמית צריך סכום חד פעמי בפרישה (עזרה לילדים, שיפוץ דירה, טיול מסביב לעולם, אירוע רפואי וכד'). מה הפנסיה הצפויה של בן/ת הזוג?
 • מבחינה בריאותית: האם החוסך בריא? (פגשתי אדם חולה סכרת שאמר לי במפורש "אני לא אחיה את התוחלת החיים הממוצעת. אני מוריד את הממוצע").
 • מבחינת מצב משפחתי: האם נשוי או לא? -באם לא, אולי כדאי לשקול להוון חלק מהפנסיה או לקבל מענק חד פעמי שחשוב יותר לחוסך מפנסיה גבוהה? (למקרה חו"ח של פטירה מוקדמת, החיסכון 'נבלע' בקרן ואין הבטחה למוטבים).

 

אסכם זאת שבפוסט זה הצגתי את שלושת האפשרויות של החוסך בקרן הפנסיה הוותיקה שבהסדר ואסיים בכך שאין "נכון" לכולם וככל הנראה לכל אדם תהיה המלצה שונה לאור היסטוריית ההפקדות לקרן הפנסיה והצרכים האישיים השונים של כל חוסך.

הימנעות מבדיקה ובחינת המשך החברות לאחר צבירת 35 שנות ותק, לעיתים יתגלו בדיעבד כאחד הנזקים הפיננסיים הלא קטנים שיכולתם לגרום לעצמכם במו ידיכם!

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני פרונטלי או כל פתרון אחר.

מעוניינים לקבל תשובה ברורה ומקצועית הנוגעת לכם אישית? ערכו בדיקה עבור מצב החשבון שלכם בקרן הפנסיה הותיקה.

פנו אלינו, קבעו פגישה ראשונית ואחד מנציגנו ישמח להציג בפניכם את החלופות ותהליך השירות.