פנסיה לעצמאים – המדריך השלם – כמה להפקיד, לאן, ואיך למקסם את ההטבות

כללי

  • ​​החל משנת 2017 עובד עצמאי חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני, בשיעורים המפורטים בפוסט זה וזאת עד תום שנת המס (31.12).
  • עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני, יהיה רשאי בתנאים מסוימים למשוך חלק מהכספים אם יקלע למצב של אבטלה (סגירת עסק או הגעה לגיל פרישה).
  • עובד עצמאי זכאי להטבות מס עבור הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
  • עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה שלו וכן ליהנות מהטבות מס נוספות.

כמה עליי להפקיד לחיסכון הפנסיוני?

התשובה הנכונה היא: כמה שיותר (אך כמובן שלא על חשבון האוכל של המשפחה כיום).

שיעור ההפקדה המינימאליים לביטוח הפנסיוני של עצמאים מתחלק לשניים:
חלק ראשון – עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יחויב בהפקדה של 4.45% לפנסיה.
חלק שני – מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק יחויב בהפקדה של 12.55% לפנסיה.

ההפקדה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופקדו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופקדו לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

ובמספרים, כמה עליי להפקיד?

מצ"ב קובץ אקסל שיפשט עבורכם את סכום ההפקדה המינימאלי להפקדה לפי חוק פנסיה חובה לעצמאיים.
יש להכניס את ההכנסה השנתית ותקבלו את סכום ההפקדה השנתי בגין 2017 (לא לשכוח לחלק ב- 12 ולדאוג להוראת קבע חודשית מינואר 2018).

מי מחויב להפקיד לפנסיה, על פי החוק?

עובד עצמאי אשר עונה על שני התנאים הבאים:
1. הוא בין הגילאים 60-21.
2. הוא רשום כעוסק ברשויות המס לפחות 6 חודשים.
עם זאת, עובד עצמאי שביום 01.01.2017 גילו היה 55 שנה או יותר, פטור מחובת הפקדות לחיסכון הפנסיוני.

איך מתחילים לבצע את ההפקדה לפנסיה?

אתם מוזמנים לפנות אלי ונתאים את המוצר הטוב ביותר עבורך (ניתן להפקיד ל: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).
נבחר את המוצר המתאים ביותר, את מסלול החיסכון שבו יושקעו הכספים, את מסלול הביטוחי המתאים (למקרה חו"ח של פטירה או אבדן כושר עבודה) ונעדכן מוטבים.
-נמלא את טפסי ההצטרפות עם הפרטים האישיים, מוטבים, מסלולי ביטוח והשקעה והוראת קבע (מינואר 2018). כמו כן, באם יש רכיב ביטוח (בקרן פנסיה וביטוח מנהלים), יש למלא גם הצהרת בריאות +ביצוע הפקדה חד פעמית בגין שנת 2017 בשיק (ניתן עד ל- 26.12) או בהעברה בנקאית (עד סוף יום העסקים של ה- 31.12).

הפרת החובה להפקיד כספים לביטוח פנסיוני

  • היות והחוק חדש, עצמאי שלא יפקיד בשנת 2017, לא יקנס (אך יפגע לעצמו בפנסיה ולא יקבל את הטבות המס בהפקדה לפנסיה).
  • החל משנת המס 2018 יוטלו קנסות על עצמאים שהכנסתם עולה על 63,600 ש"ח בשנה ואשר לא הפקידו לביטוח הפנסיוני את הסכומים והשיעורים שנקבעו בחוק.
  • בטרם הטלת הקנס ישלח המרכז לגביית קנסות התראה לאותם עצמאים הכלולים ברשימה, לפיה אם לא יפקידו תוך 90 יום את ההפקדות החסרות כדין לביטוח הפנסיוני, יוטל עליהם קנס.
  • על עצמאים שקיבלו התראה ולמרות זאת לא הפקידו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני יוטל קנס בסך 500 ש"ח (הסכום אמור לגדול משמעותית בשנים הקרובות).
  • הקנסות יוטלו החל מ-01.01.2019, בגין הכנסות שנת המס 2018.

הטבות מס לעצמאים שהפקידו כספים לביטוח פנסיוני

מדינת ישראל מעודדת את הציבור להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות כדי להבטיח את עתידם הכלכלי בתקופה שלאחר שיפרשו מעבודה. העידוד בא לידי ביטוי במתן הטבות במס הכנסה. הטבות מס ניתנות לחוסך הן המעמד ההפקדה והן בתקופת החיסכון.

עצמאי אשר מפקיד כספים לקופות גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים נהנה מהטבות מס משני סוגים אשר רשות המיסים מעניקה:
הטבת ניכוי אשר משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או קרן פנסיה (הוצאה מוכרת).
הטבת זיכוי אשר משמעותה החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה.

רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה אשר ביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2017 תקרת ההכנסה מסתכמת בסכום של 206,400 ₪.
עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה, על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה. זאת אומרת שעצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2017 יפקיד סכום של 34,056 ₪ (לפי 206,400 * 16.5%).

הטבות המס הנובעות מביצוע ההפקדה בתכנית פנסיונית נחלקות לשתיים:
1. בגין הפקדה בשיעור של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) נהנה עצמאי מהטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 206,400 ₪ ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור של 35%, זאת אומרת, מהחזר מס בסך 3,973 ₪. 
2. בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו של עצמאי ועד תקרת ההכנסה נהנה עצמאי מהטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 206,400 ₪ נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו ובמקסימום 48%. סכום ההפקדה המקסימלי בגינה ניתנת הטבת הניכוי הינו: 22,704 ₪. (לפי 206,400 * 11%). 

לכמת במספרים: היה והמס השולי על הכנסתו 48% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 10,898 ₪. כלומר, עצמאי יכול להפקיד עד 34,056 ₪ ולקבל ממס הכנסה סכום של  14,871 ₪. משמעות הדבר ש 44% מסכום ההפקדה בתכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.

**למקסום הטבות המס בהפקדה פנסיונית, יש להתייעץ עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם** 

משיכת כספים במצבי אבטלה

עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני בהתאם לחוק, יוכל למשוך סכומים מסוימים מתוך החיסכון הפנסיוני, וזאת בכל אחד מהמצבים הבאים:
1. העצמאי סגר את העסק.
2. העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה החייבת בהפקדה לביטוח פנסיוני.
3. העצמאי חדל לעסוק במשלח היד שלו.

הסכום שניתן למשוך כסכום הוני וללא מס הוא: 1/3 מכל תשלום שהפקיד העצמאי לחיסכון הפנסיוני או 12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח פנסיוני (הנמוך מבניהם).

'דמי האבטלה' יינתנו כקצבה חודשית במשך שלושה חודשים.

על מנת להיות זכאים לדמי האבטלה יש להפקיד 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים.​

​האם צריך להפקיד כל חודש?

ההפקדה לפנסיה יכולה להיעשות כל חודש או אחת לרבעון.​​ העדר הפקדה תגרור קנס.
לכן, מומלץ להקים הוראת קבע חודשית לקרן הפנסיה.

האם ההפקדה לפנסיה כוללת כיסוי ביטוחי?

תלוי במוצר שתבחרו לחיסכון הפנסיוני שלכם – קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. במסגרת החיסכון הפנסיוני ובהתאם למוצר שבחרתם תוכלו לרכוש גם כיסוי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה​ או פטירה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). רכישת כיסוי ביטוי תאפשר לתא המשפחתי לשמור על אותה רמת חיים גם במצבים מצערים, שאנו מאחלים שלא תגיעו אליהם.
הפקדה לקופת גמל, נכון להיום, אינה כולל ביטוחים (חיסכון נטו לפנסיה, ללא כיסויים ביטוחיים).

שינויים בדמי הביטוח הלאומי לעצמאים

כתוצאה מהחוק החדש, גם דמי הביטוח הלאומי​ משתנים. עצמאי שמרוויח עד גובה הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק, שהם 5,934 ₪ (נכון לחודש ספטמבר 2016), יזכה להטבה בתשלום הביטוח לאומי וישלם 2.87% במקום 6.72%.

כך שלמעשה הסכום שתיאלצו להפקיד לפנסיה יקוזז עם הירידה בתשלום דמי הביטוח הלאומי.

עצמאי שמרוויח מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק ישלם 12.83% במקום 11.23% לדמי הביטוח הלאומי, על חלק ההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

האם עצמאי שמועסק גם כשכיר צריך להפריש לפנסיה?

בתור שכיר, המעסיק מחוייב להפקיד לחיסכון הפינסיוני של המועסקים אצלו. אם הפקדה זו מגיעה לתקרת ההפקדה המינימאלית, אזי אין חובה להפריש בתור עצמאי (אך מומלץ להתאמת הכיסויים הביטוחיים להכנסה גם כעצמאי). אם הפקדת המעסיק אינה מגיעה לתקרת ההפקדה המינימאלית, יש להשלים את ההפקדה בתור עצמאי עד לתקרה המינאמלית, לפחות.

מצ"ב קובץ אקסל שיפשט עבורכם את סכום ההפקדה המינימאלי להפקדה לפי חוק פנסיה חובה לעצמאיים.
יש להכניס את ההכנסה השנתית ותקבלו את סכום ההפקדה השנתי בגין 2017 (לא לשכוח לחלק ב- 12 ולדאוג להוראת קבע חודשית מינואר 2018).

בנוסף: מחשבון הפקדה למי ששכיר ועצמאי -להורדה מאתר 'פנסיוני -להבין את הפנסיה' של נדב טסלר.כתיבת תגובה