מערכת נתוני אשראי החדשה -מה זה, למה זה ולמי זה עוזר

חוק נתוני אשראי?

חוק נתוני אשראי החדש מגדיר את המידע הפיננסי הנאסף על כל אחד מאיתנו ודרכי הפצתו הלאה, ומסדיר דרך לשיתוף בנתוני אשראי של הגופים הפיננסים השונים.

החידושים העיקריים שבחוק החדש:

 • עד כה נאסף רק מידע שלישי. מהיום מידע החיובי אודות אדם יאסף גם הוא.
 • החוק החדש מגדיר את המנגנונים להסכמת הלקוח לאיסוף המידע אודותיו ומסירתו לגוף שלישי.
 • החודש  מגדיר את מאגר נתוני אשראי שהוקם ומנוהל בידי בנק ישראל ויכלול מידע מרוכז על אדם ממרבית הגופים הפיננסים.
 • החוק גם מגדיר את אופן השימוש בנתוני המאגר ע"י לשכות האשראי שיוכלו להנפיק דוחות על אדם לצורך בחינת התנהלותו ומצבו הפיננסי הכללי ואשר ישמשו אותו בעת פניה לקבלת אשראי. כמו כן את השימוש שיעשה בנתונים ע"י חברות עסקיות ואנשים פרטיים שיתנו שירות ללקוח.

מהו מאגר נתוני אשראי החדש?

מאגר נתוני אשראי החדש הוא מאגר שיכלול את תמונת האשראי המורחבת לכל אדם וירכז את נתוניו (החיוביים והשליליים) ממרבית הגופים הפיננסים. הקמת המאגר נולדה מתוך ההבנה שהשליטה של הבנקים בתחום האשראי למשקי בית נובעת מהידע הרב שיש להם על לקוחותיהם, המנהלים אצלם את חשבון הבנק. ידע זה מאפשר לבנק לנתח בצורה מדויקת את הסיכון של הלקוח ולדעת האם כדאי לתת לו הלוואה. אחרי הקמת המאגר המידע על הלקוחות יהיה פתוח לכלל נותני האשראי במשק, שיידעו לתמחר בצורה טובה יותר את ההלוואות וישפרו דרמטית את יכולתם להתחרות בבנקים.

מה המטרות בהקמת מערכת נתוני האשראי?

 • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
 • צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים.
 • הרחבת הנגישות לאשראי.
 • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

איזה מידע עלי יופיע במערכת נתוני אשראי?

המאגר יכלול את היסטוריית האשראי שלך  בשלוש השנים האחרונות. אילו הלוואות נטלת, מסגרות האשראי שקיבלת מהבנק וחברות כרטיסי האשראי, מה היסטוריית התשלומים שלך (מה שמעיד על מוסר התשלומים שלך), וכן האם יש נכסים ששיעבדת אל מול ההלוואות (בית, רכב, תיק ני"ע וכדומה).

המאגר לא יכלול מידע על הריבית שאתם משלמים בגין ההלוואות השונות, וכן לא יכלול מידע על נכסים שיש ברשותך (למעט אלה המשועבדים מול הלוואה מסוימת) או על הכנסותיך.

אילו גופים נכללים במערכת נתוני האשראי?

גופים פיננסים נותני אשראי : הגופים המחויבים להעביר אל המאגר נתונים הם הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, וגופי אשראי חוץ-בנקאיים עם תיק אשראי של יותר מ-250 מיליון שקל. גם גופים ממשלתיים או רשויות ציבוריות שבהם מתנהלים הליכים משפטיים שונים בקשר לחובות שלא נפרעו כסדרם למשל: הכונס הרשמי, לשכת ההוצאה לפועל, מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל, בנק הדואר (המאגר לא יכלול בשלב זה נתונים כגון עמידה בתשלומים לחברת חשמל, ארנונה וספקי שירות נוספים).

רק גופים שמעבירים נתונים יקבלו נתונים.

מה הקשר בין המערכת לבין קבלת אשראי?

אדם שמעוניין לקבל הלוואה מגוף פיננסי יאשר לגוף המסוים לקבל לגביו מידע מהמאגר. הגוף הפיננסי יפנה ללשכות אשראי, גוף מתווך שקיבל את אישור בנק ישראל, בבקשה לקבל את דירוג הלקוח. לשכת האשראי תעבד את הנתונים מהמאגר ותגיש אותם בתוך שניות לגוף הפיננסי בצירוף דירוג שהיא תקבע ללקוח. הגוף הפיננסי יכול להיעזר בדירוג, או לנתח בעצמו את הנתונים שקיבל ולהחליט לגבי תנאי ההלוואה.

מה הזכויות שלי כלקוח?

 • קבלת דוח שנתי בחינם – כל לקוח זכאי לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.
  את הדוח ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של המערכת, באמצעות המענה הקולי הממוחשב או באמצעות נציג טלפוני. הדוח ניתן להפקה ל-3, 5 או 10 שנים (עם השקת המאגר יהיו זמינים נתונים של השלוש שנים האחרונות).
 • זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי – כל אדם יכול להחליט את אילו גופים לשתף במידע שנאסף עליו.
 • זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי – כל אדם יכול להחליט שהמידע עליו לא יאסף וימחק לתמיד מהמאגר.

האם ניתן להיגרע מהמערכת?

על פי החוק יכול כל אדם לפנות אל בנק ישראל ולבקש להיגרע לחלוטין מהמאגר למעט כאשר האדם נמצא בהגבלה בחשבון הבנק. אפשרות נוספת היא לבקש להיכלל במאגר של בנק ישראל, אך לדרוש שהנתונים לא יועברו הלאה ללשכות האשראי. היתרון באפשרות השנייה הוא שאם הלקוח ישנה את דעתו ויחליט להצטרף, אז ייכללו גם נתוני העבר שלו. לעומת זאת, אם הוא מחליט להיגרע לחלוטין מהמאגר, אז אם ישנה את דעתו, ייאסף עליו מיידע רק החל מאותה נקודת זמן, מה שיקשה על דירוגו בטווח הקצר-בינוני.

מהו דוח ריכוז נותנים?

דו"ח ריכוז נתונים הוא הדו"ח המלא הכולל את כל נתוני האשראי של הלקוח ואת הגופים להם נתת הרשאות לקבלת מידע שנתת במאגר. לסרטון הסבר:

נגן וידאו