פנסיה תקציבית לעובדי הוראה באופק חדש

על רקע איומי ההשבתה בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים ב-1 בספטמבר בגלל ענייני שכר ופנסיה, אנו מביאים לכם כאן את עיקרי השינוי בפנסיה התקציבית של המורים.

הסתדרות המורים מתמודדת כרגע עם כמה נושאים שקשורים לתנאי ההעסקה של עובדי ההוראה: תנאי הפנסיה, חישוב ימי המחלה וחידוש הסכם השכר הקיבוצי שלה – "אופק חדש" שתוקפו פג ביוני האחרון.

בעוד לנושא ימי המחלה אין פתרון מוסכם כרגע על הצדדים ועניין חידוש הסכם השכר אינו על הפרק בשלב זה – משרד האוצר הצהיר בפנייתו כי הוא מוכן להתפשר עם בקשת ההסתדרות ל"פישוט" חישוב סכומי הפנסיה של עובדי ההוראה. העניין נוגע בעיקר למי שנכנס למערכת החינוך עד שנת 2002 והוא עובד משרד החינוך.

המחלוקת נוסעת מהעובדה שעד תחילת הסכם "אופק חדש" (פרק זמן זה מכונה "העולם הישן"), נהנו ועדיין נהנים אותם עובדים מפנסיה תקציבית. כתנאי יסודי להיכנס ל"אופק חדש'" הוסכם כי ישנו את השיטה למי שיש לו פנסיה תקציבית – כך שהפנסיה שלו לא תיגזר מהמשכורת האחרונה אלא תתחשב גם בפרק הזמן של הפנסיה התקציבית.

במשך כמה מועדים מאז 2008, חידשה ההסתדרות את ההסכמים עם האוצר על הפנסיה לאחר שהוסכם בין הצדדים על שינויים מינוריים. לטענת האוצר וכאמור בניגוד להצהרות הסתדרות המורים על משא ומתן באורך שנתיים, רק בחודש מרץ החליטו בהסתדרות שהם אינם מוכנים לקבל עוד את הסכם הפנסיה שנקבע.

כיצד מחושבת הפנסיה התקציבית לעובדי המגזר הציבורי?

הפנסיה התקציבית נקבעת בפרישתך ומחושבת ע"י 3 פרמטרים:

*שכר פנסיוני לתקציבית -מופיע בתלוש השכר.
**כל שנה של עבודה צוברים 2% וותק. ניתן לצבור עד 70% זכויות.
***באם עבדת בחלקיות משרה לאורך שנות העבודה, נלקח הממוצע המשוקלל של שיעור המשרה שלך, לאורך שנות העבודה.

כיצד מחושבת הפנסיה התקציבית לעובדי הוראה באופק חדש?

העלאת השכר המשמעותית באופק חדש הצריכה את הצדדים לגבש פתרון לבעיית הפנסיה התקציבית.

חישוב השכר הקובע באופק חדש, תחושב כממוצע משוקלל של שתי תקופות:

 • תקופת העבודה לפני הרפורמה
 • תקופת העבודה במהלך הרפורמה
 • על מנת לשמור על ערך השכר של תקופה א' הוא יוצמד לשני פרמטרים:
  תוספת ותק- 1% לכל שנה
  50% מהקידום בדרגות בתקופת העבודה ב"אופק חדש"
  באם המורה יתקדם בתארים יבוא הדבר לידי ביטוי בעדכון השכר הקובע גם לחלק א'.

ניקח דוגמה ונבחן את ההשפעה של ה"מודל החדש":

מורה עבדה 20 שנה לפני הרפורמה ושכרה הקובע בטרם כניסתה לאופק חדש היה 8,000 ₪ המורה תכנס לרפורמה בשכר של 10,160 ₪ (ביום הכניסה).
כעבור 10 שנים שכרה המשוער יהא 13,614.4 ₪ החישוב יהיה: (תוספת ותק 10% + התקדמות ב 3 דרגות 24% סה"כ 34%) וזה יהיה השכר הקובע לתקופה ב'.

 

חישוב השכר הקובע לתקופה א':

 • תוספת של 10% בגין ותק – 8,800 ₪ = 10%X 8000
 • תוספת בגין 50% מהקידום בדרגות- 9768 ₪ =11% X 8,800

השכר הקובע לתקופה א' 9,768 ₪
השכר הקובע לתקופה ב': 13,614 ₪

להלן חישוב הפנסיה:

195,360 ₪ = 20X 9768 ₪ (מכפלה של השכר הקובע של תקופה א' בשנות עבודתה בתקופה זו).
136,140 ₪ = 10X 13,614 ₪ (מכפלה של השכר הקובע של תקופה ב' בשנות העבודה בתקופה זו).
סה"כ: 331,500 ₪
משכורת קובעת לפנסיה: 11,050 ₪ = 30/ 331,500 (30 שנות עבודה)

הפנסיה תהיה אם כן: 6,630 ₪ = 60% X 11,050 (שיעור הגמלה המחושב הינו כאמור 2% לכל שנה)

אז זה טוב לנו? או רע לנו?

ללא ספק "אופק חדש" הביא לעליה משמעותית בשכר המורים (אתם רואים זאת בתלוש השכר כיום, לעומת טרום הרפורמה),
אך נראה כי חישוב הפנסיה התקציבית מפלה לרעה את ציבור המורים, אל מול יתר העובדים בפנסיה תקציבית.

בעוד שליתר עובדי המגזר הציבורי שבפנסיה התקציבית, שיטת "השכר הקובע האחרון" (כך שכל הגדלות השכר נכנסות לחישוב הפנסיה, עד ליום הפרישה),
לציבור המורים מחלקים את חישוב הפנסיה לשתי תקופות, כל שגידול השכר ב'אופק חדש' לא נכנס במלואו לחישוב הפנסיה (ומפלה לרעה בעיקר את המורים הוותיקים).

האם זה צודק? -אני יכול להבין את פקידי האוצר, שרוצים לשמור על הקופה הציבורית בעשרות השנים הקרובות, אך גם ראו את שכר המורים כיום והבינו שיש להגדילו משמעותית.
אך האם אין כאן הפליה בשיטת החישוב לפנסיה? באם כן, מדוע הסכימו ארגוני המורים בתחילה להסכם זה (וכעת חוזרים בהם מהסיכומים הראשוניים)?

כנראה, שכמו תמיד, האמת נמצאת באמצע…

ללא 'אופק חדש': הפנסיה של אותה מורה היה 8,800X60%= פנסיה של 5,280 ש"ח.
עם השיטה הנוכחית: הפנסיה של אותה מורה יהיה (ראו חישוב לעיל)= פנסיה של 6,630 ש"ח.
עם 'אופק חדש' ושיטת חישוב כמו יתר המשרדים הציבוריים: 13,614X60%= פנסיה של 8,168 ש"ח.

מהם סוגי הפנסיות שיש למורים ומי נכלל בהם?

א. פנסיה תקציבית – פנסיה המשולמת על ידי מנהל הגמלאות במשרד האוצר, בהתאם לחוק שרות המדינה (גמלאות) 1970, לעובדי משרד החינוך (ומספר קטן של רשויות מקומיות) שהצטרפו עד וכולל שנת 2001.
ב. פנסיה צוברת ותיקה – פנסיה המשולמת על ידי קרנות הפנסיה הוותיקות (מבטחים, מקפת וקג"מ המאוגדות תחת הניהול של "עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות וכן קרן גלעד) לעובדי בעלויות שהצטרפו לקופות אלו עד שנת 1995.
ג. פנסיה צוברת חדשה – פנסיה המשולמת על ידי קרנות הפנסיה החדשות לעובדי בעלויות שהצטרפו לקופות החל משנת 1995 ולעובדי משרד החינוך שהצטרפו החל משנת 2002.

כיצד אני יודע לאיזו פנסיה אני שייך?

א. בפנסיה תקציבית – בתלוש השכר תחת הכותרת: ניכויי/הפרשות גמל מופיע סעיף בשם "ד. ניהול פנסיה תקציבית".
ב. בפנסיה צוברת ותיקה – בתלוש השכר תחת הכותרת: ניכויים והפרשות לגמל מופיע סעיף "מבטח הוראה ותיקה" או רק "מבטחים" או שם של קרן ותיקה אחרת.
ג. בפנסיה צוברת חדשה – בתלוש השכר תחת הכותרת: ניכויים והפרשות גמל מופיע סעיף "מבטחים החדשה" או "מנורה מבטחים" או שם של קרן חדשה אחרת.

מורים מעל גיל 55? -הגיע הזמן לעשות סדר בכל קופות הגמל שלכם…