נעים להכיר: השינויים בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות

חודש ספטמבר מתקרב ואיתו גם שינוי בתקנונים (יולי 2020) ובמקדמים של קרנות הפנסיה החדשות.

השינויים אומנם מינוריים אבל ממשיכים לכרסם בזכויות הפנסיה של הקרנות החדשות.

כאן אביא לכם הצצה למה שהולך להשתנות בקרנות הפנסיה בעוד כשבוע:

מקור: אריק אלמגור
 • הרעה במקדמים ההמרה לפנסיה שנעים עד כ- 2% .
  מקדמי התקנון עודכנו בהתאם להוראות חוזר הממונה. שינוי זה יכנס לתוקף מיום 01.09.2020.
  ככל ששנת הפרישה רחוקה משנת 2020, המקדם גדל בשיעור גבוה יותר.
  כמו כן, באירוע מזכה שאירע בתקופה שקדמה לתאריך 31.08.2020, יילקחו בחשבון בעת חישוב הזכויות המקדמים שבנספחים לתקנון הקודם לעדכון.
 • הרעה בעלות שאירים.
  שינוי במקדמים של כ- 1% . מכאן גם שינוי בעלות שאירי נכה.
 • בחירת תקופה לתשלום קצבת זקנה מוגדלת.
  בתקנון הקודם, נקבע שמועד הפרישה הינו בהתאם למועד שבו הגיש העמית את הבקשה לקרן ולאחר שהקרן אישרה את הזכאות.
  במקרים רבים, עמיתים שלא הגישו את הבקשה מיד עם פרישתם, או שהגישו בקשה לא תקינה, "פספסו" את התשלומים הראשונים והחלו לקבל קצבת זקנה רק המחודש העוקב למועד אישור הבקשה.
  בהתאם להוראות העדכניות בתקנון, עמית המעוניין להתחיל ולקבל קצבת זיקנה, רשאי לבקש במעמד הגשת המסמכים תשלום נוסף של חודש עד שלושה חודשי קצבה, בעד החודשים שקדמו למועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה. אפשרות זו רלוונטית לעמית שגילו מעל גיל הזכאות המינימאלי (גיל 60), וכאמור, במועד התשלום הראשון בלבד.
 • אפשרות הבטחת של מקדמים עד גיל 87.
  אפשרות להבטחת תשלומים עד גיל 87 (כיום ניתן בכפולות של 60 חודשית ואסור שיעבור את גיל 87), כלומר גם עמית בן 70 יוכל להבטיח 17 שנים (ולא 15) ועמית בן 83 יוכל להבטיח לארבע שנים (כיום לא יכול לבחור במסלול עם הבטחת תשלומים).
 • מקדמים בקרנות הפנסיה הנבחרות הכלליות יהיו לפי דמי ניהול 0.3%.
  כיום דמי ניהול 0.3% המגולם במקדם הפרישה בקרנות הפנסיה הנבחרות (אלטשולר-שחם, פסגות, הלמן-אלדובי ומיטב-דש) יחושב גם בקרנות המקיפות וגם בקרנות הכלליות (כיום רק בקרנות המקיפות 0.3% ובקרנות הכלליות 0.5%. בכל יתר קרנות הפנסיה החדשות דמי הניהול המגולמים במקדמי המרה הינם 0.5%, אלא אם התקבלה הטבה אישית במועד הפרישה).
 • הנחיות למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת.
  בהתאם להוראות חוזר הממונה, נוספו הנחיות נוספות למקבלי הקצבה:
  -על מקבל הקצבה להודיע לקרן על יציאה מהארץ לתקופה העולה על 6 חודשים רצופים.
  -בנוסף, מקבל קצבה השוהה מחוץ לישראל לתקופה של 6 חודשים ויותר נדרש להמציא אחת לחצי שנה "אישור חיים".
 • שינויים נוספים בכל קרן פנסיה, לפי החלטת החברה המנהלת.
  ישנן קרנות פנסיה שניצלו את שינוי התקנון לשינויים נוספים בקרן הפנסיה, כגון:
  הוספת מסלולי השקעה לעמיתים ולפנסיונרים, שינוי בכיסוי שאירים בנכות מתפתחת וכד'.

לקראת פרישה? זה הזמן להיפגש ולהכין את עצמך לפרישה נכונה: