מיזוג הלמן-אלדובי (גמל והשתלמות) והפניקס-אקסלנס יוצא לדרך

הודעה בדבר מיזוג החברות:

הרינו לעדכנכם כי הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ צפויה להתמזג עם חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ. במסגרת זו, כלל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ יועברו לניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ, כחברה הקולטת. המועד המשוער להעברת הקופות הינו 30 בספטמבר 2021.

ריכזנו עבורך דף שאלות תשובות שמכיל מידע מפורט על המיזוג. לצפייה לחץ כאן >>

לצפייה בנוסח ההודעה המלא  בדבר העברה ומיזוג לחץ כאן >>

לצפייה בתרשים “עץ”, המציג את המבנה של קופות הגמל הממזגות לאחר המיזוג הצפוי על כל מסלוליהן לחץ כאן >>

לצפייה במתווה המיזוג לחץ כאן >>