הטבות המס הסודיות

יליד 1947 ומטה? -מגיעה לך הטבה בגיל הפרישה!

רשות המיסים מאפשרת ללקוחות בגיל פרישה (למי שנולד לפני ה- 1.1.1948) שישקיעו בפוליסות חיסכון, קבלת פטור על הרווחים מההשקעה (פטור ממס רווחי הון בשיעור 25%), בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה.

תקרת הפטור הינה עד 13,200 ש"ח ליחיד ועד 16,200 ש"ח לשני בני הזוג.

על מנת להינות מההטבה עליך להחזיק חלק מכספיך במכשיר המוכר לפטור מריבית.

את/ה כבר מקבל/ת פנסיה חודשית? -קבל הפחתה במס רווחי ההון

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחסוך אלפי שקלים:

  • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.
  • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.
  • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.
  • החיסכון שבקופת גמל מאפשר מינוי מוטבים ותכנון עיזבון ומעבר בין דורי בצורה ברורה ונוחה. כך למשל באם החוסך הלך לעולמו טרם הגיעו גיל 75 יקבלו המוטבים בקופה פטור מלא ממס רווחי הון על כל הרווחים שהצטברו. במידה והחוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75 יוכלו המוטבים "להיכנס לנעליו" של החוסך ולבחור בין משיכת הכספים בתשלום מס רווחי הון מופחת של 15% בלבד על הרווחים הנומינאליים או שמא קבלתם כקיצבה בפטור מלא ממס רווחי הון.

רוצים להגדיל את הפנסיה החודשית? -קבל פטור ממס הכנסה!

אם ידעתם (ואם לא), פנסיה חודשית חייבת במס, כמעט כמו כל שכיר.
ישנן מדרגות מס ולפי ההכנסה מנוכה מס הכנסה מהפנסיה, בדיוק כמו כל שכיר במשק (רק שמדרגות המס בפנסיה שונות משכיר שאינו בגיל פרישה).

באם הפנסיה לא מספיקה לשמירה על רמת החיים שלכם, ניתן להגדיל את הקצבה החודשית ושתהיה פטורה ממס הכנסה!

ניתן לבצע זאת על ידי מספר רב של אפשרויות (תלוי בנתוני החוסך).

מרוויחים יותר מ-10,000 ש"ח בחודש ורוצים להגדיל את ההפקדות לפנסיה?
יכול להיות שעדיף לכם לעשות את זה בקופת הגמל להשקעה ולא בקרן הפנסיה

באם חוסך, בעל שכר מעל הממוצע, רוצה להגדיל את ההפקדות לקרן הפנסיה שלו, כדאי שישקול את הגדלת ההפקדה לקופת גמל להשקעה ולא לקרן הפנסיה… מדוע?

  • הפקדות לקופת גמל להשקעה, שיועברו לטובת קבלת קצבה -פטורות ממס הכנסה!

  • רובד ראשוני יופקד לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים (בגין מלוא השכר, כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי).
    הרובד השני, הוולנטרי, יופקד לקופת גמל להשקעה, ל- 100% חיסכון (במקום הגדלת אחוזי ההפקדה).
  • בקופת גמל להשקעה אין דמי ניהול מהפקדה.
  • השארת הרובד השני (הוולנטרי) כאפשרות משיכה הונית בעת הצורך (אפשרות זו נשמרת עד היציאה לפנסיה).

לתאום פגישה ובדיקת הזכאות שלך להטבות מס בחיסכון