שירותי תכנון פרישה לפנסיה

תכנון פנסיוני בעבר בין מקומות עבודה, לפרישת גיל או לפרישה מוקדמת, כולל:

 • פגישה אישית עם הפורש, הצגה והסבר של ההסדרים הפנסיונים הקיימים, והסכם הפרישה האישי שלו, עפ"י החומר אותו קיבל הפורש ממעסיקו.
 • איתור ,מיפוי ואפיון מקיף של הנכסים הפנסיוניים, הוניים וקצבתיים תוך הצגת מפת נכסים מפורטת הכוללת ניתוח של רמות הסיכון אליו חשוף הלקוח -הנתונים מתקבלים מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר.
 • ניתוח מקורות הקצבה הצפויים של הלקוח תוך בחינה וניתוח של הקצבה הצפויה מכל המקורות ביום הפרישה.
 • איתור נכסים פנסיונים אבודים של הלקוח ובני משפחתו.
 • בדיקה והצגה של חבות המס החלה על העובד לגבי הפצויים בהסדרים הפנסיוניים הקיימים, וכן לגבי כל סכום אחר שיקבל במסגרת מענק הפרישה.
 • חישוב והצגה של מקלטי המס לגבי כספי הפיצויים – רצף זכויות פיצויים, ייעוד לקצבה וכן פריסת מס, כולל מילוי טופס 161א. במקרה של פריסת מס, ימולא עבור העובד טופס 116ג. על העובד לגשת עם המסמכים הנ"ל לפקיד השומה במקום מגוריו. עובד / פורש שיבקש ייצוג מול שלטונות המס, יקבל שירות זה תמורת תשלום נוסף.
 • תכנון פיננסי למתכננים פרישה מוקדמת, תוך בחינת הצבירות ההוניות ו/או הקיצבתיות הקיימות, והמלצות לגבי ניצול נבון ומושכל של הכספים עד גיל הפרישה החוקי, ושימוש אופטימאלי של ההון ו/או הקצבאות מגיל הפרישה ואילך.
 • מיפוי ואפיון הכיסויים הביטוחיים של הלקוח ובני משפחתו.
 • מתן פתרונות מבוקרים באופן שוטף להשקעה של כספים הוניים נזיליים בארץ ובחול וזאת על פי אפיון הצרכים והמטרות של הלקוח.
 • מתן פתרונות להשקעה של קופות גמל/ קרנות השתלמות ונכסים פנסיונים אחרים-אשר מאפשרים מקסום פוטנציאל תשואות ברמת סיכון נתונה תוך ניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.
 • תכנון פיננסי כולל אשר יציע ללקוח תכנית מקיפה אשר תאפשר מימוש אופטימלי של יעדיו הכלכליים אל מול הנכסים הפיננסים פנסיונים וראליים.
 • העברת נכסים לדורות הבאים תוך מקסום ההיבטים המיסויים.
 • בסיום פגישת הייעוץ, יוגשו לעובד המסקנות, ההמלצות וכן המסמכים עפ"י האמור בסעיפים לעיל.

לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה

לקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, השאירו פרטים ומומחי תכנון פרישה ופנסיה ישמחו לעמוד לרשותכם, יעזרו לכם בקבלת החלטות ויסייעו לכם למקסם את הכספים שיעמדו לרשותכם בפנסיה