פנסיית חובה לעצמאים

בשנת 2008 ניתן צו הרחבה המחייב כל שכיר במשק לבצע הפקדות לביטוח פנסיוני. בהסדר זה לא נכללה אוכלוסיית העצמאיים, המהווה כ-12% מכוח העבודה במשק.
מכיוון שגם עצמאיים יהיו זקוקים לקרן פנסיה, ובהתחשב בשיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך בקרב עצמאים, עלה הצורך לחייב ציבור זה בחיסכון לגיל פרישה.
בעקבות הצעת חוק שהגיש חבר הכנסת, אלי כהן ממפלגת כולנו, החל מינואר 2017 עצמאיים יחויבו לחסוך לפנסיה.

עצמאים, בחנו את עצמכם: האם אתם חייבים לחסוך לפנסיה?

  • עברתם את גיל 21
  • טרם הגעתם לגיל 60
  • לא חגגתם 55 לפני כניסת החוק לתוקף בינואר 2017

במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017.

כמה עלי להפקיד?

בעוד שפנסיית חובה לשכירים מחייבת שיעור הפקדה של 17.5% לפנסיה, המתחלקים בין העובד לבין המעסיק, לעצמאי אין מעסיק שיפקיד יחד איתו. ולמרות זאת, קיימת עצמאיים מחויבים להפקיד אחוז קטן יותר בהשוואה לשכירים.
עצמאים נדרשים להפקיד 4.55% ממחצית השכר הממוצע במשק במידה והכנסה שלהם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.
כאמור, בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הוא 9,673 ש"ח, לכן עליך להפקיד בכל חודש 822 ש"ח, גם אם שכרך גבוה יותר.

האם ישנן הטבות לחוסכים לפנסיה?

כן. המדינה מעודדת תמריצים לחוסכים באמצעות הטבות מס והבטחת תשואה על כספי החיסכון. בנוסף, החיסכון הפנסיוני כולל גם כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.

מה יקרה למי שלא ישלם לפנסיה?

עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית החובה, ייקנס אוטומטית.
גובה הקנס כיום הוא 500 שקלים ובשנים הבאות הקנס צפוי לגדול עד סכום כפול ממה שהיה עליו להפקיד (כלומר- אם היה צריך להפקיד בשנה 5,000 ש"ח ייקנס באי התרת הוצאות בסך 10,000 ש"ח).

וזה עוד לא הכל!

עצמאים שימו לב, בעוד שהמדינה מחייבת אתכם לחסוך 10% מהשכר לפנסיה, הרי את הטבות המס תקבלו עד תקרת הפקדות של 16% מהשכר. במידה ותבחר להפקיד אחוז גבוה יותר מזה שקבעה המדינה, תוכלו למשוך את הסכום פטור ממס רק במידה ותאלצו לסגור את העסק (פשיטת רגל, למשל).
זאת אומרת, עצמאי שהפקיד מעל ל- 822 ש"ח בחודש יוכל למשוך את הכספים פטורים ממס באותו האופן שבו השכיר זכאי למשוך כספי פיצויים פטורים ממס.

אנחנו מבינים שלכל עצמאי יש צרכים שונים בהתאם לעיסוקיו, מצבו המשפחתי, העדפותיו ועוד.
לכן, בנינו תכניות מיוחדות ואישיות המתאימות בדיוק לכם.
נשמח לקיים פגישה ולהתאים עבורכם את תכנית פנסיה הלוקחת בחשבון את מצבך האישי ואת תנאי החוק החדש.

עצמאי? תן למומחים לתכנן לך את הפנסיה

  • בחירת קרן פנסיה וקרן השתלמות בהתאם לניתוח צרכיך.
  • איתור וטיפול בכספים אבודים מהעבר.
  • ניתוח התיק הביטוחי הקיים שלך ושל משפחתך.
  • בחירת הביטוחים המתאימים עבורך.
  • התמחות בהגנה על עוסקים עצמאיים וליווי מקצועי ואישי.