תכנון פנסיוני לבכירים

תחום הסדרי תגמול בכירים הוקם על מנת ללוות את בכירי המשק הישראלי.

למצוא עבורם מקלטי מס הולמים ברמת הפקדה השוטפת וברמת היציאה בעת סיום העסקה תוך הכרה וניצול זכויותיו של הפרט בתחום המיסוי הפנסיוני לרבות העדפת השקעה במוצר נכון וטוב ללקוח.

בנוסף יקבל הבכיר את השירותים הבאים:

  • ניתוח תיק פנסיוני מלא תוך הוצאת מסלקה פנסיונית ותכנון פרישה מקדים. כמו כן הכנה והערכות לתעדוף משיכת כספים עתידית ו/או ייעודם לקבלת קצבה עתידית.
  • ניתוח הניכויים הפנסיונים מתלוש השכר ומתן המלצות לפיצול בהתאם לתקרות והוצאה בשוק וקטימת שכר הנדרשת הנדרשת ע"י הלקוח.
  • ליווי הלקוח בסיום העבודה ומילוי טופס 161 + 161א.
  • קישור מול חשב השכר/רו"ח של החברה בנוגע לתעדוף השקעת כספי נוסטרו של החברה בהסדר תוך תכנון המשיכה העתידית של ההסדר החל על שכר/מעניקים מיועדים/בונוסים וכדומה.

המטרה- בניית קרן צוברת לעובד מכספי ברוטו שעתידה להשתלם לו כמענק פרישה.

היישום- ניכוי חלק מהשכר +סוציאליות +מענקים מיועדים לקופת פרט ע"ש מעסיק שתיועד להתקבל ביד העובד כמענק פרישה.

בשנת 2017 נכנסו לתוקף מספר שינויים הנוגעים למרכיב פיצויי הפיטורים. החל מזקיפת הכנסה על כספי פיצויים ועד מעמד הפיצויים בסיום עבודה:

כהמשך ישיר לחוק ההסדרים משנת 2016 בו הוקטנה תקרת השכר שהפקדות המעסיק העולות עליה ייזקפו כהכנסה בידי העובד, בחוק ההסדרים השנה נקבע לראשונה כי גם הפקדה לפיצויים העולה על התקרה תהייה חייבת בזקיפה.

כמה פתרונות לדוגמה

על ידי קיטום ההפקדות לפיצויים בקופת הגמל, ניתן להפחית את זקיפת המס לעובד בהפקדה החודשית (הגדלת הנטו בשכר) והפניית הפקדות המעסיק למוצר חיסכון מקביל ייחודי, שאינו חייב בזקיפת מס.

יש לבדוק כדאיות הפיצול בין המוצרים הפנסיוניים, תוך בחינת ובניית כיסוי לאבדן כושר עבודה מתאים למקצוע (במקום 'כללי'), הפחתת עלויות ובניית כיסוי מלא למקרה מוות (קצבה חודשית וסכום חד פעמי).

ניהול ההון המשפחתי, תוך התאמת רמת סיכון לאופי החוסך, הפחתת עלויות וצרכי המשפחה לשימוש בכספים.
עידוד חיסכון 'כפוי' מהשכר לטווח קצר, בינוני וארוך.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

מה שאנו מבזבזים אנו מפחיתים מירושתנו; מה שאנו חוסכים באופן מכוער אנו מחסירים מעצמנו. שביל הזהב נכון בשביל אחרים ובשבילנו.

placeholder
ז'אן דה לה ברוייר

התוכנית הכלכלית הטובה ביותר היא להוציא כמה שפחות; והמס הטוב ביותר הוא תמיד המס הפחות ביותר.

placeholder
ז'אן בפטיסט סיי

אדם החי מעל לאפשרויותיו בהווה נמצא בסכנה גדולה שבעוד זמן קצר יחיה מתחת להם.

placeholder
ג'וזף אדיסון

הוצאותיו הרגילות של אדם אסור להן שתעלינה על מחצית הכנסותיו, ואם הוא מבקש להיות עשיר – על שלישן.

placeholder
פרנסיס בייקון

יכולנו לחסוך שישה פני. חסכנו חמישה פני. אבל באיזה מחיר?

placeholder
סמואל בקט

החיסכון כשלעצמו הוא מקור לרווח גדול.

placeholder
סנקה

חיסכון הוא חצי הניצחון במאבק החיים; לא כל-כך קשה להרוויח כסף כמו להוציאו נכון.

placeholder
צ'ארלס ספרג'ון

חסכון הוא דבר נפלא. במיוחד אם אביך עשה אותו בשבילך.

placeholder
וינסטון צ'רצ'יל

לתאום פגישת היכרות