תיקון 190

תיקון 190 -ההטבה ייעודית לבני הגיל השלישי שכולם מדברים עליה

גמלאים רבים שולטים היטב ברשימת ההטבות וההנחות הקבועות הניתנות להם בתיאטרון, בתחבורה הציבורית ובשירותי הבריאות. אבל עם יד על הלב, אם את/ה גמלאי/ת, האם אתם מודעים באותה המידה להטבות הפיננסיות להן אתם זכאים? סביר להניח שלא, כי כמו בקרב כלל האוכלוסיה, כך גם אוכלוסיית הגיל השלישי אינה זוכה להכוונה ולידע פיננסי ברמה מספקת.

הטבה פיננסית גדולה ומעניינת עבור בני הגיל השלישי מסתתרת תחת השם המאוד לא אטרקטיבי "תיקון 190 לפקודת מס הכנסה". זוהי אולי ההטבה בעלת השווי הכלכלי הגבוה ביותר מבין שלל ההטבות לבני גיל זה.

התיקון החדש מאפשר לבני הגיל השלישי להפקיד סכום חד-פעמי לקופת הגמל וליהנות מהיתרונות הרבים שלה, תוך שמירה על נזילות וזמינות הכספים המופקדים בקופה, תשלום מס מופחת על רווחים ומשיכת הכספים בכל עת, בכפוף לתנאים הקבועים בדין.

מהו תיקון 190?

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:

 • משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.
 • משיכה חד פעמית – בכפוף לעמידה בתנאים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי בלבד, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק.

מה היתרונות של חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190?

לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק.
ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:

 • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של הגוף המנהל.
 • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.
 • גמישות – אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים.
 • מינוף – ניתן לקחת הלוואה כנגד קופת הגמל ובכך למנף את ההשקעה.
 • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין.

יתרונות מיסוי:

 • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.
 • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.
 • מיסוי מופחת על הרווחים במשיכה הונית – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק.
  בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.
 • פטור ממס רווחי הון וממס הכנסה בקבלת קצבה – קבלת קצבה מכספי הקופה תהא פטורה ממס לכל החיים (ללא כל קשר למדרגת המס שלכם).

למי זה מתאים?

חיסכון למשיכה חד-פעמית (הונית) לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה.
כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס.
תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

מהו טווח הגילאים בו ניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל במסגרת תיקון 190?

משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים:
א. קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60.
ב. משיכה חד פעמית בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים (המפורטים בשאלה האחרונה).

האם ניתן לפתוח קופת גמל לטובת תיקון 190 גם מעל גיל 70?

כן, ניתן לפתוח קופת גמל ולהפקיד כספים לטובת משיכה לפי תיקון 190 בדרך של היוון קצבה מוכרת (משיכה חד-פעמית הונית) בכל גיל. יש לשים לב כי המשיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת כפופה לתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

אני גמלאי שמעוניין לפתוח קופת גמל לפי תיקון 190. האם יש מגבלה על סכום ההפקדה?

אין מגבלה על גובה ההפקדה. על מנת למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) מקופת הגמל ללא אישור פקיד שומה קיימת טבלת תקרות הפקדה לפי גיל העמית במועד ההפקדה לרבות סכומים שנמשכו בעבר.

מהם התנאים למשיכת קופת הגמל כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) לפי תיקון 190?

ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 אם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר:

 • גיל העמית הינו 60 ומעלה.
 • העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,405 ₪ נכון לשנת 2017).
 • הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.

בני 60 פלוס? אל תפספסו את מה שמגיע לכם